SERVICIS

Agranat manual

Tots els dies hi ha servei d'escombratge manual amb diferents freqüències en funció de les zones. El servei es realitza en torn de demà i nit i repàs de vesprada. Per a més informació sobre el seu barri o el seu carrer pot posar-se en contacte amb el servei d'atenció al ciutadà d'UTE.


Barrido mecánico de aceras y calzada

Barredoras de lunes a sábado por la mañana (de 7’30 a 13’20 h. excepto la zona centro y las grandes avenidas que se barren por la noche, debido al elevado tránsito de vehículos y personas en estas zonas.


Aigualeig

La ciutat s’aigualeja seguint una planificació anual. Depenent de l'ample dels carrers, la neteja es realitza amb un camió cisterna amb aigua a pressió (aigualeig mecànic); o amb una mànega amb aigua a pressió (aigualeig manual). Aquesta última modalitat contempla dues possibilitats: una aigualejadora xicoteta amb mànega dirigida per un operari; o un carret amb mànega que s'enganxa directament a la xarxa general de subministrament d'aigua, que s'empra en aquells llocs en els quals les característiques del paviment així ho requereixen (Ex.: el mosaic de tessel·les de l'Esplanada).


Recollida de residus urbans (RU)

Recollida, càrrega en vehicles especials i transport a la planta de tractament dels residus domiciliaris procedents de vivendes, edificis i establiments públics i privats.

S’inclouen els residus no industrials, procedents dels polígons industrials, els procedents dels establiments hotelers i de restauració (bars, restaurants, etc.) Es realitza amb contenidors normalitzats que es troben en la via pública.


Limpieza de Excrementos (moto can)

Las motos son las encargadas de recoger los excrementos de los perros de la vía pública, con un horario matinal, 6 días a la semana.


Neteges especials

Neteja de vores dels vials d'accés de la ciutat, de zones perifèriques on s'acumulen residus de diversa procedència i característiques, de solars o terrenys públics, neteja de les zones en què se celebren actes i festejos durant les festes patronals en les partides rurals i altres neteges no ordinàries.

Recollida selectiva

El buidatge dels contenidors de selectiva es du a terme a partir d'una planificació marcada per estudis de quantitat i periodicitat. Cada contenidor té marcat el seu propi període de buidatge.


Recollida posterior

Recollida amb contenidors de 1100l: Es realitza amb contenidors normalitzats que es troben en la via pública i que estaran perfectament identificats i senyalitzats.

Recollida lateral: La recollida lateral consisteix en la recollida de fem en contenidors de grans mides (fins a 3.200 litres), és un sistema altament eficaç. Com el seu nom indica, es tracta del buidatge del contenidor directament al camió, pel lateral d’aquest. Operació que realitza el conductor sense baixar del camió.

Contenidors soterrats: Tots els residus que no siguen envasos, vidre, paper o cartó, es depositen en el contenidor tradicional de fem de color gris, també denominat de resta.

Recorda: Sempre en bossa, i mai abans de les 21 h. Així evitem males olors.

Recollida d'efectes

Organitzada a partir dels avisos que es reben en la línia 900 i des d'aquesta mateixa web distribuïts per zona. Un servei a les vesprades repassa la recollida dels efectes del matí i les incidències comunicades pels membres del servei de neteja.


Sol·licitud de recollida.

Què s'entén per efectes?

Armari
Banyera
Escalfador
Matalàs
Frigorífic
Llibreria fusta
Taula
Moble auxiliar
Moble de cuina
Porta
Sanitari
Cadira
Butaca
Sofà
Somier
Televisor
Altres eléct.
...

On i quan dipositar els efectes?

La recollida s’efectua cada dia menys les vespres de festius.

S'han de traure entre les 21 i 24 hores i es deixaran al costat del contenidor de fem més pròxim a l’adreça de qui sol·licita el servei.

Es poden traure 2 efectes cada dia, indistintament de la seua grandària, excepte portes o cadires que podem agafar 4 unitats en una sola cita (aquesta mesura evita l'ocupació de la via pública).

Neteja especial en mercats ambulants

Els mercats ambulants de Mercababel, Benalúa, Teulada i Carolines se celebren els dijous i dissabtes en horari de 6.00 a 15.00 h. En acabar els mercats ambulants l'ajuntament s'encarrega de la neteja de les zones ocupades per aquests amb neteja addicional de les zones d'influència.


Servei especial comerços

Recollida selectiva de paper i cartó en centres educatius, dependències municipals i comerços.

Un servei especial de recollida selectiva de cartó i paper en horari de matí, buida els contenidors interiors en els col·legis i dependències municipals. Al migdia es realitza la recollida del cartó comercial en la porta dels establiments adherits a aquesta recollida especial.


Servei especial en bars i restaurants

Aquest servei especial està dirigit a establiments d'hostaleria de la zona centre. La recollida dels residus es realitza porta a porta en horari de 12 de la nit a 6 del matí. Un servei que beneficia als locals i als ciutadans en trobar-se els seus residus el menor temps possible en la via pública.


Servicio especial en parques y plazas

FALTA texto


Ecoparcs

Què és un ecoparc?
L'Ecoparc és un centre de recollida i selecció de diferents tipus de residus especials.

Per a què serveix?
És un servei gratuït i només s'admeten residus de ciutadans particulars, per la qual cosa la quantitat de residus admesa està limitada.

Quines coses puc portar?

BANALS (màxim 100 kg/vehicle)
Vidre (blanc, color, botelles i pla).
Paper i cartó.
Metalls (alumini, ferralles, cables de coure, bronze, acer inoxidable).
Roba i tèxtils.
Plàstics.

VOLUMINOSOS (màxim 500 kg/vehicle)
Electrodomèstics (frigorífics, televisors, ràdios,…).
Efectes (matalassos, mobles vells, fustes, somiers, portes,…).
Runes.
Restes de poda.

TÒXICS i PERILLOSOS (màxim 25 kg/vehicle)
Oli vegetal.
Bateries (de cotxe, mòbil).
Piles (de botó, de petaca i alcalines).
Tubs fluorescents i peretes.
Radiografies.
Envasos tòxics xicotets (dissolvents, pintures, vernissos).
Aerosols (esprais, insecticides, laques,…).
Tòners (de fotocopiadores, impressores).


Residus NO admissibles
Residus Sòlids Urbans (RSU).
Pneumàtics usats.
Grans envasos tòxics (més de 30 Kg).
Residus infecciosos (hospitalaris, xeringues, agulles, gases).
Residus radioactius (antenes, parallamps).


Ecopunts

Què és un ecopunt?
És un punt mòbil de recollida selectiva que es troba en diferents barris de la nostra ciutat.

¿Per a què serveix?
Per a què el ciutadà particular diposite quantitats de residus xicotetes que es generen en les llars i, d'aquesta manera, contribuir a cuidar el nostre entorn, mitjançant la recollida selectiva dels residus.

Quines coses puc portar?
PAPER i CARTÓ. 
ENVASOS de PLÀSTIC, METÀL·LICS i TIPUS BRIC. 
BATERIES. 
OLI VEGETAL. 
PILES (alcalines i de botó). 
TUBS FLUORESCENTS i PERETES. 
RADIOGRAFIES. 
ENVASOS TÒXICS XICOTETS.  
TÒNERS, CARTUTXOS DE TINTA I CD.

Calendari Ecopunt

Neteja de platges

Durant el període estival (de maig a setembre) i durant tota la Setmana Santa fins al cap del cap de setmana de Santa Faç, es realitza una neteja diària de les platges de Urbanova, Postiguet, Albufereta, Platja de Sant Joan i Almadrava. L'arena es neteja amb un tractor mitjançant garbellat.


Hidronetejador

Les hidronetejadores s'encarreguen de les neteges especials: xiclets, taques del paviment i pintades en edificis públics. Segons la seua dificultat s'utilitza aigua a pressió (freda o calenta) i dissolvents.


© UTE Alicante 2014

Carrer Guillermo Stewart Howie, 12
Pol. Pla de la Vallonga. 03006 Alacant.